NL EN FR RU CN
 
Logo Hofleverancier Logo European Flax
Home » Teelt » Teunisbloem

Teunisbloem

Gezonde Olie
De teelt van teunisbloem is gericht op het verkrijgen van olie uit het zaad. Deze olie heeft een hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren, die o.a. gebruikt worden als grondstof voor de farmaceutische industrie.

Alternatief voorjaarsgewas voor de combine
Teunisbloemen kunnen op diverse grondsoorten worden geteeld. De grond moet een goede structuur hebben en goed ontwaterd zijn. De zaaitijd loopt van eind maart tot half april. De kieming en begingroei verloopt traag. De bodemtemperatuur in het zaaibed moet daarom minimaal 10 tot 12 graden Celsius zijn. Het optimale plantaantal is ca. 80 à 90 per m².
Door het enorme compenserende vermogen van het gewas moet als minimum plantaantal 20 per m² worden aangehouden. De stikstofnorm voor teunisbloem is 200 kg N per ha (Akkerbouw overig). Het is verstandig om voor de teelt van teunisbloem een perceel te kiezen met een tamelijk lage onkruiddruk. In het begin van het groeiseizoen kan naast het chemische het onkruid zeer goed machinaal verwijderd worden. Teunisbloem is weinig gevoelig voor ziekten en plagen. Later in het seizoen kunnen meeldauw en botrytis voorkomen, de schade is meestal beperkt. Tijdens de natuurlijke afrijping op stam gaan de onderste zaaddozen openstaan en is in de top van de plant nog wat bloei zichtbaar. De oogst van teunisbloem vindt daarom veelal plaats door middel van zwadmaaien en dorsen.

Contractteelt
Van de Bilt zaden en vlas bv contracteert de teelt van teunisbloemen. De teelt is gecentraliseerd in de gebieden: Zeeuws-Vlaanderen, Tholen en Goeree-Overflakkee en Noord- en Zuid-Beveland. In deze gebieden hebben wij een groep vaste telers maar nieuwe telers zijn ook van harte welkom zolang het areaal niet vol is. Onze lokale vertegenwoordigers kunnen u meer vertellen over de inhoud van de contracten. De teelt van teunisbloem is goed voor uw bouwplan, positief voor verbreding/risicospreiding van uw bouwplan.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met ons verkoopteam in Sluiskil of met één van de lokale vertegenwoordigers

Brochure